Riston® PlateMaster Series Dry Film Photoresist

Nhu cầu đối với các nhà sản xuất mạch liên tục tăng do thị trường đòi hỏi các tính năng tốt hơn
Dòng dryfilm siêu mạ (Plate Master) là loại phim khô cảm quang đã được hình thành để đạt hiệu suất cao bằng cách mạ ngoài, phân giải đường mạch tốt và dung sai bề mặt trên vật liệu và mạ PNL. Ngoài tăng tính hiệu suất cao, Plate master được thiết kế để cung cấp quá trình tốt cho nhà chế tạo.

Call Now Button