Riston® Laser Series Dry Film Photoresist

Dupont bắt đầu xây dựng các nhà máy chuyên dụng cho chụp ảnh trực tiếp bằng laser (LDI) khoảng hơn 20 năm trước và là nơi đi đầu về ngành này.
Tốc độ xử lý ánh sáng cực nhanh, hiệu suất cao và khả năng tương thích với các quy trình của bảng mạch in thông thường (PWB:print wiring board ) để giúp các nhà chế tạo PWB tối ưu hóa các khoản đầu tư cho thiết bị LDI.

Call Now Button