Gioăng cao su Kalrez 4079

Gioăng cao su Kalrez 4079 là sản phẩm màu đen, độ nén thấp được sử dụng trong những môi trường bán dẫn ướt và khô. Nó có tính kháng hóa chất tuyệt vời, tính cơ học tốt, và độ bền nhiệt vượt trội.

Call Now Button