Phim khô cảm quang (Dry film) dòng FX

Màng phim khô cảm quang (Dry film) cho các bản mạch phức tạp.

Các nhà nghiên cứu khoa học của Dupont đã thực hiện cuộc cách mạng hóa cách thức mạch in và nó được phát minh bởi Dupont cách đây 40 năm trước.
Các Dry film  (phim khô cảm quang) ban đầu được phát minh bởi Dupont là tiêu chuẩn hóa công nghiệp cho năng suất cao, và dễ sử dụng cho tất cả các ứng dụng. Các sản phẩm về dry film  của Dupont đáp ứng các nhu cầu trong công nghiệp về tính năng, chất lượng cao và chi phí thấp hơn trong tất các các ứng dụng mạ và etching (ăn mòn).
Dry film được ứng dụng trong mạ, etching (ăn mòn), hoặc lớp trong.

Danh mục: Từ khóa:
Call Now Button