Showing all 6 results

Màng phim PET cách điện Mylar

Màng phim cách điện Kaladex 2000

Màng phim PET cách điện Mylar

Màng phim cách điện MYLAR MO21

Màng phim PET cách điện Mylar

Melinex 238 – PET film cho động cơ

Màng phim PET cách điện Mylar

Melinex S – PET film cho công tắc màng

Call Now Button