Melinex 238 – PET film cho động cơ

Màng phim cách điện Melinex 238 là màng polyester trắng mờ được sử dụng để cách nhiệt. Melinex 238 đã được phát triển đặc biệt để sử dụng làm vật liệu cách điện trong các động cơ máy điện.

Call Now Button