Màng phim cách điện Kapton MT

Màng phim cách điện Kapton MT là phim polyimide có độ dẫn nhiệt gấp 3 lần so với phim tiêu chuẩn Kapton HN. Nhờ đặc tính dẫn nhiệt mà nó được ứng dụng trong quá trình kiểm soát và quản lý nhiệt trong các cụm điện tử như bảng mạch in.

Call Now Button