Các cơ sở của ngành công nghiệp PCB là hỗ trợ kỹ thuật và phát triển sản phẩm mới và tốt hơn trong ngành công nghiệp điện tử. Điều đó chứng minh rằng có một nhu cầu cho bo mạch in trong mọi lĩnh vực công nghiệp.

Với nhu cầu trên, Công ty Achilles cung cấp dịch vụ trọn gói về việc thiết kế và sản xuất PCB tốt nhất và chính xác nhất.