Gioăng cao su Kalrez 9500

Gioăng cao su kalrez 9500 dành cho các ứng dụng bán dẫn SACVD (lắng đọng hơi hóa học kim loại áp suất thấp) và FCVD (lò lắng đọng hơi hóa chất).

Call Now Button