Gioăng cao su Kalrez 3035

Gioăng cao su Kalrez 3035 được cấu thành phần lớn từ carbon đen phù hợp trong việc sản xuất bao bì thân xupap. Gioăng cao su Oring Kalrez 3035 được phát triển để sử dụng trong môi trường có quá trình nhiệt thấp hoặc điều kiện môi trường lạnh. Khả năng tương thích hóa học của Kalrez® 3035 cũng tương tự như Kalrez® 3018. Sản phẩm này có khả năng kháng hóa chất vượt trội với nhiều loại hóa chất và nhiệt độ hoạt động tối đa lên tới 288 °C (550°F).

Call Now Button