Gioăng cao su Kalrez 8002

Gioăng cao su Kalrez 8002 là một sản phẩm ron cao su trong suốt dành cho các ứng dụng ash/stripping. Gioăng cao su tròn này đem đếm khả năng chống nứt plasma tuyệt vời, tạo phân tử trong oxy cực thấp và plasma gốc flo, so với các sản phẩm gốc khoáng khác

Call Now Button