Gioăng cao su Kalrez 0090

Gioăng cao su Kalrez 0090 cung cấp giải pháp làm kín các đường ống vận chuyển với độ bên cao, đáng tin cậy cho các ứng dụng yêu cầu phải giải nén khí nhanh RGD cũng như độ cứng cao và đặc tính mô đun cao

 

Call Now Button