Gioăng cao su Kalrez 7777

Gioăng cao su Kalrez 7777 là sản phẩm có màu đen đặc trưng đáp ứng yêu cầu đặc điểm kỹ thuật vật liệu hàng không (AMS) 7257C. Không chỉ cung cấp độ nhiệt độ ổn định, khả năng chống nén vượt trội mà ron cao su Kalrez AeroSeal  7777 còn có đặc tính duy trì lực bịt kín tuyệt vời. 

Call Now Button