Gioăng cao su Kalrez 9300

Gioăng cao su Kalrez 9300 là một sản phẩm màu nâu dành cho các ứng dụng ăn mòn điện môi (Oxide). Sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng môi trường plasma
Call Now Button