Gioăng cao su Kalrez 8475

Gioăng cao su Kalrez 8475 mà một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu thách thức liên quan đến ứng dụng oxy hóa và khuếch tán. Sản phẩm thể hiện độ bền nhiệt tuyệt vời, khả năng niêm phong dài hạn và tính chất giảm rò khí rõ rệt ở nhiệt độ cao.
Call Now Button