Gioăng cao su Kalrez 3065

Gioăng cao su Kalrez 3065 được cấu thành phần lớn từ carbon đen và sợi gia cường, được thiết kế để không bị đẩy ra dưới áp lực cực lớn

Call Now Button