Melinex S – PET film cho công tắc màng

PET film – Melinex S đặc biệt được sử dụng công tác màng cảm ứng có yêu cầu cao về độ ổn định kích thước và độ phẳng trong quá trình gia công nhiệt độ cao. Melinex S cung cấp độ ổn định kích thước vượt trội, có độ bền cao với nhiều loại chất hóa học và chất điện môi.

Call Now Button