Công nghệ WET LAMI: YieldMaster

Công nghệ Yield master (công nghệ tăng hiệu suất toàn bộ) là công nghệ độc đáo của Dupont nhằm mang lại hiệu suất tối ưu thông qua việc sử dụng hệ thống cán mỏng, ép dán và sử dụng phương pháp 6 sigma để giảm thiểu lỗi và thiết kế thiết bị

Call Now Button