Dòng sản phẩm phim khô cảm quang Dupont Riston Goldmaster

Phim khô cảm quang Goldmaster  là chất chống nước hoàn toàn giúp đơn giản hóa việc chế tạo bảng mạch với lớp mạ đặc biệt, bao gồm mạ niken và vàng, dải hàn chọn lọc và lớp mạ dày.

Call Now Button