Gioăng cao su Kalrez O-RINGS Metric

Kích thước và dung sai của đường kính vòng và đường kính mặt cắt ngang (CSD) của các sản phẩm Kalrez O-ring sẽ được liệt kê dưới đây. O-ring được tạo ra từ các hợp chất khác 4079, 1050, 1018 và 3018 có thể không phù hợp với các kích thước này do tỷ lệ co rút khác nhau

Call Now Button