Gioăng cao su Kalrez V-Rings

Ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất dầu (dầu khí) – Gioăng cao su Kalrez V-ring về cơ bản không bị ảnh hưởng sau sáu năm làm việc

Call Now Button