Gioăng cao su Kalrez W240

Ứng dụng cho quá trình sản xuất quang điện ướt – Kalrez W240 cung cấp sự kết hợp tuyệt vời của đặc tính và là sản phẩm được lựa chọn cho các quy trình ướt như một bản nâng cấp từ chất đàn hồi tiêu chuẩn

Call Now Button