Gioăng cao su Kalrez Spectrum 7090

 Ứng dụng cho kháng nhiệt độ cao và độ cứng cao – Các bộ phận Kalrez Spectrum  perfluoroelastomer của 7090 rất phù hợp cho các ứng dụng làm kín tĩnh và động

Call Now Button