Gioăng cao su Kalrez Spectrum 0040

Dành cho những ứng dụng ở nhiệt độ thấp – Gioăng cao su Kalrez Spectrum 0040 là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các môi trường nhiệt độ thấp, yêu cầu những tính chất kháng hóa chất quan trọng.

Call Now Button