Gioăng cao su Kalrez Spectrum 7375

Ứng dụng cho môi trường oxi hóa và xảy ra phản ứng hóa học – .Các bộ phận của Kalrez Spectrum 7375 thể hiện khả năng chống bộ nén tuyệt vời, khả năng duy trì đặc tính vật lý vượt trội và đặc tính độ bền cơ học tốt

Call Now Button