Gioăng cao su Kalrez MS220

Gioăng cao su Kalrez MS220 được thiết kế cho các gioăng cơ học, nơi khả năng kháng hóa chất vượt trội và độ nén thấp là bắt buộc cho hiệu suất kín tốt.

Call Now Button