Giấy cách điện Nomex 300 Series

Giấy cách điện Nomex 300 là dòng sản phẩm giấy cách điện, cách nhiệt dùng cho các ứng dụng điện có những yêu cầu ít khắt khe hơn so với các dòng Nomex 400, Nomex 800, Nomex 900 khác

 

Call Now Button