Khả năng chịu nhiệt độ của màng phim Polyimide và băng dính Polyimide

Khách hàng thường hỏi chúng tôi về khả năng chịu nhiệt độ của màng phim và băng dính Polyimide của chúng tôi. Mặc dù đây là một câu hỏi rất bình thường để hỏi, nhưng nó không đơn giản để trả lời. Khả năng chịu nhiệt độ của bất kỳ sản phẩm nào được tạo thành từ khả năng chịu nhiệt độ của từng bộ phận của nó. Vì vậy, đề trả lời cho câu hỏi về khả năng chịu nhiệt của băng dính Polyimide, chúng ta cần lần lượt trả lời từng vấn đề.

Làm thế nào để xác định được khả năng chịu nhiệt độ của băng dính Polyimide

Khi một băng dính Polyimide tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn thì có 2 điều sẽ xảy ra. Thứ nhất là bản thân lớp nền polyimide trở nên ấm hơn và thứ hai là độ bền kết dính bị suy giảm. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu băng dính Polyimide của bạn có độ bám dính cao ở nhiệt độ cao hơn nhất định, thì đây là cách bạn nên xác định nhiệt độ hoạt động trên. Nếu một khi băng dính được dán vào một vật thể, độ bền kết dính không còn quan trọng nữa, nhưng bản thân màng Polyimide không được phép cháy, thì đây là định nghĩa về khả năng chịu nhiệt độ của băng dính Polyimide.

Đọc thêm: 5 đặc tính tốt của Kapton(PI Film)

Khả năng chịu nhiệt độ của từng phần tử của băng dính Polyimide là bao nhiêu?

Bản thân màng polyimide có thể tiếp xúc với nhiệt độ lên đến 400°C mà không có bất kỳ nguy cơ cháy hoặc suy giảm cơ học nào. Lớp keo dính vào băng polyimide thường là acrylic hoặc silicone.  Acrylic bắt đầu mất nhiều độ bền kết dính trên 100°C, trong khi đó chất kết dính silicone bắt đầu mất nhiều độ kết dính trên 260°C.

Nếu ứng dụng của bạn đạt đến mức bộ phận có thể tiếp xúc với nhiệt độ này chỉ trong khoảng thời gian ngắn (giả sử từ 3-10 phút) thì câu hỏi đặt ra là liệu bản thân băng dính có thực sự nhìn thấy khoảng nhiệt độ này không. Tiếp xúc với nhiệt độ cao không có nghĩa là bản thân băng dính Polyimide sẽ nóng như vậy, và một khi nhiệt bị bỏ phần lớn độ bám dính của chất kết dính sẽ bị mất đi.

Tất nhiên, bạn nên tự kiểm tra xem băng polyimide có đáp ứng các yêu cầu về nhiệt độ cụ thể của bạn hay không, nhưng hi vọng bài viết này sẽ cung cấp sự tự tin cần thiết để tự kiểm tra.

Ghé thăm website https://achilles.com.vn/ để tìm hiểu thêm về sản phẩm màng Phim và băng dính polyimide hoặc liên hệ với chúng tôi Ms.Mai (0976.137.653) để biết thông tin về giá cũng như các loại màng phim Polyimide khác.

Call Now Button