Gioăng cao su Kalrez – Kalrez seal

Thiết kế của chúng tôi là hình chữ D  và có kích thước chính xác để tạo đủ thể tích trống trong rãnh.Điều này cho phép Kalrez  mở rộng một phần mà bị không xâm nhập vào dòng quá trình

Call Now Button