Phim polyimide cách điện Kapton PST

 

Màng polyimide tinh thể Kapton PST

Phim polyimide cách điện Kapton PST là một loại phim cứng, có sự cân bằng tuyệt vời của các tính chất vật lý, hóa học và điện trong một phạm vi nhiệt độ rộng, đặc biệt là ở nhiệt độ cao bất thường.

Phim polyimide Kapton PST là một màng tinh thể được thiết kế cho ngành công nghiệp băng cảm ứng áp lực với các thuộc tính phim được cải tiến cho lớp phủ PST. Các thuộc tính phim hỗ trợ khả năng bao phủ, gồm độ dày điểm vượt trội và kiểm soát thước đo của mạng lưới, cải thiện hệ thống quay và độ dài cuộn mở rộng. Phim Kapton PST có sẵn các loại 50, 100, 200, 300 và 500.

Call Now Button