Phim polyimide cách điện Kapton FWR

Chất nền cách nhiệt Kapton FWR

Phim polyimide cách điện Kapton FWR là vật liệu chất nền fluoropolyme polyimide-FEP có sự cân bằng độc đáo của các đặc tính kháng điện, nhiệt và hóa chất.

Ở nhiệt độ cao cao, bề mặt fluoropolyme bên ngoài có thể dễ dàng bị lấy mất bằng cách tiếp xúc với các vật lạ. Không nên sử dụng phim FWR trong môi trường có nhiệt độ gần với nung chảy của fluoropolymer.

Call Now Button