Màng phim polymide cách điện Kapton 120FWN616B

Kapton 120FWN616B bao gồm một lớp  phim PI dày 25µm ở giữa 2 lớp keo FEP fluorpolymer có độ dày 4 µm cải tiến nhiệt độ cao.

Call Now Button