Màng phim cách điện Kapton XP

Màng phim cách điện Kapton XP cung cấp loại phim H được phủ lên một hoặc cả hai mặt bằng nhựa fluorcacbon độc quyền, cung cấp độ bền cơ học vượt trội và tính kết tính ở nhiệt độ cao.

Call Now Button