Màng phim cách điện Kapton HPP- ST

Trong những ứng dụng mà độ co ngót thấp và độ nhám dính vượt trội là điều quan trọng thì màng dán nhựa polyimide Kapton HPP-ST là lựa chọn phù hợp.

Call Now Button