Màng phim cách điện Kapton CRC

Màng phim cách điện Kapton CRC là một loại màng polyimide chất lượng cao có thể cách điện, bền với các hiện tượng phóng điện.

Call Now Button