Màng phim cách điện Kapton 200RS100

Phim cách điện Kapton 200RS100 cũng có thể dễ dàng cắt thành các cấu hình khác nhau và sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi bị thủng

Call Now Button